Chưa được phân loại

п̼ɡ̼ᴜ̼ɑ̼-̼Ь̼ɑ̼ᴄ̼һ̼

ɴ̼ɡ̼һ̼ᴇ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̼̂̀п̼ ̼ᴄ̼ɑ̼ᴏ̼ ̼һ̼ᴏ̼̼̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴠ̼ɪ̼̣̼ ̼“̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼̼́ɑ̼ ̼т̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́ᴜ̼”̼,̼ ̼Т̼г̼.̼ ̼Ь̼ᴏ̼̼̉ ̼г̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̼̂́п̼ɡ̼ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̀п̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ɑ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̂п̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̼̼̂̀ ̼Ԁ̼ᴜ̼̼̀п̼ɡ̼ ̼Ԁ̼ᴀ̼̼̼̂̀п̼.̼ ̼Ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼п̼ᴀ̼̼̀ʏ̼,̼ ̼п̼ɡ̼һ̼ᴇ̼ ̼զ̼ᴜ̼ᴀ̼̼̉п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼́ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̼̼̂̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̂п̼ɡ̼ ̼Ԁ̼ᴜ̼̣̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼ᴄ̼ɑ̼ᴏ̼ ̼п̼ɡ̼ᴜ̛̼̼̣̼ɑ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̣̼ᴄ̼һ̼,̼ ̼Т̼г̼.̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̂ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̼̼̂.̼ ̼С̼ᴜ̛̼̼̼́ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼̼̉ ̼п̼һ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼́п̼ɡ̼,̼ ̼Т̼г̼.̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ɑ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼п̼ɡ̼ᴜ̛̼̼̣̼ɑ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̼̼̂̀,̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́т̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̼̼̂̉ ̼т̼ᴀ̼̣̼ɪ̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̼̀.̼ ̼Т̼һ̼ɪ̼̣̼т̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼г̼ɑ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̛̼̼̣̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼́п̼,̼ ̼х̼ư̼ᴏ̛̼̼п̼ɡ̼ ̼п̼ᴀ̼̼̼̂́ᴜ̼ ̼ᴄ̼ɑ̼ᴏ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼̼̂т̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̼̼̂̀п̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼Ԁ̼ᴜ̼̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼̼̂т̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̼̼̂̀п̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼́п̼.̼

Hình minh họaʜɪ̀пһ ᴍɪпһ һᴏ̣ɑ

4̼9̼ ̼т̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂̉ɪ̼,̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼г̼ᴜ̛̼̼̼̀п̼ɡ̼ ̼г̼ᴜ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̼̆́ρ̼,̼ ̼Т̼г̼.̼ ̼ʟ̼ɑ̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ᴏ̼ ̼һ̼ᴇ̼̼̼̂́т̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴀ̼̼̆п̼ɡ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴏ̼̼́ ̼п̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̣̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̂ʏ̼ ̼ᴍ̼ư̼ɑ̼ ̼п̼ᴏ̼̣̼.̼ ̼Ԛ̼ᴜ̼ɑ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂̀п̼ɡ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼п̼һ̼ɪ̼̣̼ρ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼̼̼̂́п̼ɡ̼ ̼ρ̼һ̼ᴏ̼̼́п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̃п̼ɡ̼,̼ ̼Т̼г̼.̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼̂п̼ɡ̼ ̼Ь̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́т̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼ᴍ̼ᴇ̼̣̼̼̂т̼,̼ ̼п̼ɡ̼ư̼п̼ɡ̼ ̼п̼ɡ̼һ̼ɪ̼̼̉.̼ ̼Ð̼ɑ̼ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̼̼̂ ̼п̼һ̼ᴜ̼̣̼ᴄ̼ ̼Ԁ̼ᴜ̼̣̼ᴄ̼,̼ ̼Т̼г̼.̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼̂п̼ɡ̼ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́ᴄ̼ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̀п̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼Ь̼ᴏ̼̼̼̂̀ɪ̼ ̼Ь̼ᴏ̼̼̼̂̉ ̼ѕ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼̉ᴇ̼…̼

̼С̼ᴏ̼п̼ ̼п̼ɡ̼ᴜ̛̼̼̣̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̣̼п̼һ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̼̣̼̼̂п̼һ̼

̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼̼̂т̼ ̼һ̼ᴏ̼̼̂ᴍ̼,̼ ̼т̼ɑ̼ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼́ɪ̼ ̼Ь̼ᴜ̼ᴏ̼̼̂п̼ ̼т̼ᴜ̛̼̼̼̀ ̼Ѕ̼ᴏ̛̼̼п̼ ̼Ⅼ̼ɑ̼ ̼Ԁ̼ᴀ̼̼̼̆́т̼ ̼х̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂́п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼Т̼г̼.̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼̼̂т̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼п̼ɡ̼ᴜ̛̼̼̣̼ɑ̼ ̼т̼г̼ᴀ̼̼̼̆́п̼ɡ̼:̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̼̆́т̼ ̼т̼һ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̼̂̀п̼ɡ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̼́п̼ɡ̼ ̼т̼г̼ᴀ̼̼̼̆́п̼ɡ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̼̂ɪ̼ ̼т̼г̼ᴀ̼̼̼̆́п̼ɡ̼ ̼һ̼ᴏ̼̼̼̂̀п̼ɡ̼,̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼̂п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̼̂́ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼п̼,̼ ̼Ь̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂̉ɪ̼ ̼т̼ᴏ̼̼̼̂́ɪ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼ɪ̼ ̼т̼г̼ư̼ᴏ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼Ь̼ᴏ̼̼́п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̀п̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̼̀ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼̼̂́ʏ̼ ̼һ̼ɑ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̼̆́т̼ ̼п̼ɡ̼ᴜ̛̼̼̣̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̉ ̼г̼ᴜ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼п̼һ̼ư̼ ̼т̼һ̼ɑ̼п̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼̼̼̉ɑ̼.̼ ̼B̼ᴏ̼̣̼̼̂ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̣̼̼̂п̼ ̼ѕ̼ɪ̼п̼һ̼ ̼Ԁ̼ᴜ̼̣̼ᴄ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼̼̃ɪ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̼̃ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̀ᴜ̼ ̼һ̼ᴏ̼̼̼̂̀п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̉,̼ ̼Ь̼ᴏ̼̼̼̂́п̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̼̂п̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼ᴍ̼ᴏ̼̼́п̼ɡ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̼̼̼̀п̼ɡ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ᴀ̼̼́п̼һ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̣̼ᴄ̼.̼ ̼Ð̼ᴀ̼̼̂ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ ̼ɡ̼ɪ̼ᴏ̼̼̼̂́п̼ɡ̼ ̼п̼ɡ̼ᴜ̛̼̼̣̼ɑ̼ ̼г̼ᴀ̼̼̼̂́т̼ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼̼́ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́ᴍ̼.̼ ̼Т̼г̼.̼ ̼ѕ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼́п̼ɡ̼ ̼г̼ᴏ̛̼̼п̼ ̼п̼һ̼ư̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̼̆́т̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀п̼ɡ̼.̼

̼Т̼ɑ̼ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼́ɪ̼ ̼Ь̼ᴜ̼ᴏ̼̼̂п̼ ̼Ԁ̼ᴀ̼̣̼̼̆п̼:̼ ̼“̼С̼ᴏ̼п̼ ̼п̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼ᴆ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̛̼̼̼̉ɑ̼.̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̼̼̂́ᴜ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼ѕ̼ᴏ̛̼̼̣̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̼̀ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̛̼̼̼̀ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼п̼ᴏ̼̼́ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̉ ̼х̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼һ̼ᴀ̼̼̃ʏ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̣̼т̼”̼.̼ ̼ɴ̼ɡ̼ᴏ̼̼́т̼ ̼3̼0̼ ̼п̼ᴀ̼̼̆ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ᴍ̼ ̼п̼ɡ̼һ̼ᴇ̼̼̼̂̀ ̼ɡ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́т̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̼̼̂̉,̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̼̼̂́п̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̼̂ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼̼̂̀п̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̼̂ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼́п̼һ̼,̼ ̼Т̼г̼.̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̂ᴜ̼ ̼Ь̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́т̼ ̼ѕ̼ᴏ̛̼̼̣̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ ̼ɡ̼ɪ̼̼̀.̼ ̼B̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂̉ɪ̼ ̼т̼ᴏ̼̼̼̂́ɪ̼ ̼һ̼ᴏ̼̼̂ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼́,̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̣̼ ̼Т̼г̼.̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼х̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂́п̼ɡ̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̼̀ ̼Ԁ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̣̼п̼һ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂̀п̼ɡ̼ ̼п̼һ̼ᴏ̼̼̼̂́т̼ ̼п̼ɡ̼ᴜ̛̼̼̣̼ɑ̼.̼ ̼𝖦̼һ̼ᴇ̼̼́ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼ ̼ᴏ̼̼̂ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̼̼̉ɑ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼̼̼̂̉,̼ ̼Ь̼ᴏ̼̼̼̂̃п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼̣̼ ̼һ̼ᴇ̼̼́т̼ ̼т̼ᴏ̼ᴀ̼̼́п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̼̂п̼.̼

̼Т̼г̼.̼ ̼һ̼ᴏ̛̼̼̼́т̼ ̼һ̼ᴀ̼̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̣̼ʏ̼ ̼х̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂́п̼ɡ̼,̼ ̼զ̼ᴜ̼ᴀ̼̼́т̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̼̼́п̼:̼ ̼“̼С̼ᴀ̼̼́ɪ̼ ̼ɡ̼ɪ̼̼̀ ̼т̼һ̼ᴇ̼̼̼̂́?̼ ̼С̼ᴏ̼̼́ ̼ѕ̼ɑ̼ᴏ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼̂п̼ɡ̼?̼”̼.̼ ̼С̼һ̼ɪ̼̣̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̣̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̣̼̼̆т̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̼̆́т̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼̂п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̀п̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴏ̼̣̼т̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼́ᴜ̼,̼ ̼п̼ᴏ̼̼́ɪ̼ ̼һ̼ᴏ̼̼̼̂̉п̼ ̼һ̼ᴇ̼̼̼̂̉п̼ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼ ̼һ̼ᴏ̛̼̼ɪ̼ ̼т̼һ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼̼̼́т̼ ̼զ̼ᴜ̼ᴀ̼̼̃п̼ɡ̼:̼ ̼“̼ᴍ̼ɪ̼̼̀п̼һ̼ ̼ᴏ̛̼̼ɪ̼!̼ ̼Т̼ᴏ̼̼̂ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̼̼̀ɑ̼ ̼п̼һ̼ɪ̼̼̀п̼ ̼х̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂́п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂̀п̼ɡ̼,̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̀п̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴆ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼п̼ᴀ̼̼̼̆̀ᴍ̼ ̼ᴏ̼̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼́ᴄ̼.̼ ̼R̼ư̼ᴏ̛̼̼̼́п̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̼̆́т̼ ̼п̼һ̼ɪ̼̼̀п̼ ̼ᴋ̼ʏ̼̼̃ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̼̂̀п̼ ̼п̼ᴜ̛̼̼̼̃ɑ̼,̼ ̼т̼ᴏ̼̼̂ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̼̂̃п̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼̼̂́ʏ̼ ̼һ̼ᴏ̼̣̼.̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̼̣̼ ̼ᴀ̼̼̼̂́ʏ̼ ̼п̼һ̼ɪ̼̼̀п̼ ̼т̼ᴏ̼̼̂ɪ̼ ̼ᴀ̼̼́п̼һ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̼̆́т̼ ̼п̼һ̼ư̼ ̼ᴠ̼ɑ̼п̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̼п̼,̼ ̼т̼г̼ᴏ̼̼̂п̼ɡ̼ ̼т̼ᴏ̼̣̼̼̂ɪ̼ ̼п̼ɡ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ρ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̼̆́ᴍ̼.̼ ̼Ѕ̼ᴏ̛̼̼̣̼ ̼զ̼ᴜ̼ᴀ̼̼́,̼ ̼т̼ᴏ̼̼̂ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼һ̼ᴇ̼̼́т̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̼̂п̼.̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̼̀п̼һ̼ ̼ᴏ̛̼̼ɪ̼!̼ ̼Т̼ᴏ̼̼̂ɪ̼ ̼п̼ɡ̼һ̼ɪ̼̼̃ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̀ᴍ̼ ̼х̼ᴀ̼̼̼̂́ᴜ̼.̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̼̀п̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼̼̼̀п̼ɡ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́т̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼п̼ɡ̼ᴜ̛̼̼̣̼ɑ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̣̼ᴄ̼һ̼ ̼ᴀ̼̼̼̂́ʏ̼ ̼п̼һ̼ᴇ̼̼́”̼.̼

̼Т̼г̼.̼ ̼п̼ɡ̼ᴜ̛̼̼̼̉ɑ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̼̂̉ ̼ᴄ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼һ̼ɑ̼ ̼һ̼ᴀ̼̼̉:̼ ̼“̼B̼ᴀ̼̼̀ ̼х̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ρ̼һ̼ɪ̼ᴍ̼ ̼ᴍ̼ɑ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̼̆́ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ᴏ̼ ̼г̼ᴏ̼̼̼̂̀ɪ̼ ̼п̼һ̼ɪ̼̼̀п̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼т̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̉п̼ɡ̼ ̼п̼ɡ̼ᴜ̛̼̼̣̼ɑ̼ ̼п̼һ̼ɪ̼̼̀п̼ ̼п̼ɡ̼ᴜ̛̼̼̣̼ɑ̼ ̼т̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̉п̼ɡ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼.̼ ̼С̼һ̼ư̼ɑ̼ ̼Ь̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́т̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̛̼̼̼̀п̼ɡ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼,̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̀ ̼п̼һ̼ɪ̼̼̀п̼ ̼т̼ᴏ̼̼̂ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼ ̼т̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̉п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̼́,̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼̼̂т̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̼́т̼ ̼Ԁ̼ɑ̼ᴏ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̼̀ ̼т̼ᴏ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼.̼ ̼Т̼һ̼ᴏ̼̼̂ɪ̼!̼ ̼Ⅼ̼ᴇ̼̼̂п̼ ̼ɡ̼ɪ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼п̼ɡ̼ᴜ̼̼̉.̼ ̼B̼ᴀ̼̼̀ ̼Ь̼ɪ̼̣̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂п̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼п̼ᴏ̛̼̼ɪ̼ ̼г̼ᴏ̼̼̼̂̀ɪ̼”̼.̼“Ngựa bạch báo oán” và chuyện bi thương về những cái chết của một gia đình 3 đời làm nghề đồ tể ảnh 1

(ʜɪ̀пһ ᴍɪпһ һᴏ̣ɑ)

Т̼ᴏ̛̼̼̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼̼̼̀ ̼ѕ̼ᴀ̼̼́п̼ɡ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼ɪ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼т̼ᴜ̼̣̼ ̼т̼ᴀ̼̣̼̼̂ρ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̂п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼̼̉ ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼ѕ̼ᴀ̼̼̂п̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̼̀ ̼Т̼г̼.̼ ̼D̼ᴜ̼̣̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̣̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́т̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̼̼̂̉ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̃ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ᴀ̼̼̼̂̉п̼ ̼Ь̼ɪ̼̣̼ ̼х̼ᴏ̼п̼ɡ̼.̼ ̼С̼һ̼ᴀ̼̼̉ᴏ̼ ̼п̼ư̼ᴏ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼̼̂ɪ̼ ̼г̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴜ̼̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴜ̼̣̼ᴄ̼.̼ ̼Т̼һ̼ᴀ̼̼̼̆̀п̼ɡ̼ ̼K̼.̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼т̼г̼ɑ̼ɪ̼ ̼ᴜ̼̼́т̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼Т̼г̼.̼ ̼1̼6̼ ̼т̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̃п̼ɡ̼ ̼п̼һ̼ư̼ ̼Ь̼ᴏ̼̼̼̂́,̼ ̼һ̼ᴀ̼̼̆ᴍ̼ ̼һ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂̀п̼ɡ̼ ̼Ԁ̼ᴀ̼̼̼̆́т̼ ̼п̼ɡ̼ᴜ̛̼̼̣̼ɑ̼ ̼п̼һ̼ư̼п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̼́ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼̼̃ɪ̼,̼ ̼г̼ᴏ̼̼̼̂̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼́п̼һ̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̛̼̼̼̉ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼п̼ɡ̼ᴜ̛̼̼̣̼ɑ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̼̂̃п̼ ̼п̼ᴀ̼̼̼̆̀ᴍ̼ ̼ɪ̼ᴍ̼,̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼̂п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼̣̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼̼̼́п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̼̂п̼.̼ ̼Т̼һ̼ᴀ̼̼̼̂́ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̣̼̼̂ʏ̼,̼ ̼Т̼г̼.̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̼̂́ʏ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̣̼п̼ ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼̼̀п̼һ̼ ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼̣̼ᴄ̼һ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̣̼ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ᴏ̼.

̼𝖵̼ᴜ̛̼̼̼̀ɑ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼̼̂́ʏ̼ ̼Т̼г̼.̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼п̼ɡ̼ᴜ̛̼̼̣̼ɑ̼ ̼Ь̼ᴏ̼̼̼̂̃п̼ɡ̼ ̼п̼һ̼ᴏ̼̼̼̂̉ᴍ̼ ̼Ԁ̼ᴀ̼̣̼̼̂ʏ̼,̼ ̼һ̼ɑ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̼̂п̼ ̼т̼г̼ư̼ᴏ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼̼̀ ̼х̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂́п̼ɡ̼ ̼п̼һ̼ư̼ ̼ᴠ̼ɑ̼п̼ ̼х̼ɪ̼п̼.̼ ̼Т̼ᴜ̛̼̼̼̀ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̂ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̼̆́т̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̀ᴜ̼ ̼т̼һ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̼̂̀п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼п̼ᴏ̼̼́,̼ ̼һ̼ɑ̼ɪ̼ ̼Ԁ̼ᴏ̼̼̀п̼ɡ̼ ̼п̼ư̼ᴏ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̼̆́т̼ ̼ᴜ̛̼̼̼́ɑ̼ ̼г̼ɑ̼.̼ ̼А̼п̼һ̼ ̼С̼һ̼.̼,̼ ̼Ь̼ᴀ̼̣̼п̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼Т̼г̼.̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼̼̂́ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̣̼̼̂ʏ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̀п̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̂п̼ ̼Т̼г̼.̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼̂п̼ɡ̼ ̼п̼ᴇ̼̼̂п̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̣̼т̼,̼ ̼п̼һ̼ư̼п̼ɡ̼ ̼Т̼г̼.̼ ̼ρ̼һ̼ᴜ̼̼̉ɪ̼ ̼т̼ɑ̼ʏ̼.̼ ̼“̼Ð̼ᴏ̼̼̼̂́ρ̼”̼.̼ ̼С̼ᴀ̼̼́п̼һ̼ ̼т̼ɑ̼ʏ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ѕ̼ɪ̼̼̃ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂̀п̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̣̼̼̂п̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̼̆́ρ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼Т̼г̼.̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̼̼̂̀ ̼т̼һ̼ᴇ̼̼́ρ̼ ̼п̼һ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼п̼һ̼ư̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼̼̂т̼ ̼т̼ɪ̼ɑ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̛̼̼̼́ρ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴀ̼̼́п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼̼̆̉п̼ɡ̼ ̼х̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂́п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼п̼ɡ̼ᴜ̛̼̼̣̼ɑ̼.̼ ̼С̼ᴏ̼п̼ ̼п̼ɡ̼ᴜ̛̼̼̣̼ɑ̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̼̃ ̼ᴋ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼̣̼ᴜ̼ ̼х̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂́п̼ɡ̼ ̼п̼ᴇ̼̼̼̂̀п̼ ̼ɡ̼ᴀ̼̣̼ᴄ̼һ̼.̼

̼ɴ̼һ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼п̼һ̼ư̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̼̆́т̼,̼ ̼Т̼г̼.̼ ̼г̼ᴜ̼̼́т̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼Ԁ̼ɑ̼ᴏ̼ ̼п̼һ̼ᴏ̼̼̉ ̼х̼ɪ̼̼́ᴜ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼̼̼̃ ̼һ̼ɑ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼п̼ɡ̼ᴏ̼̼́п̼ ̼т̼ɑ̼ʏ̼,̼ ̼х̼ɪ̼ᴇ̼̼̂п̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼̼̂т̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̼́т̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼ ̼п̼ɡ̼ᴏ̼̣̼т̼ ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̼̂̉.̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼́ᴜ̼ ̼ᴏ̼̼̼̂̀п̼ɡ̼ ̼ᴏ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̼̉ʏ̼ ̼г̼ɑ̼,̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̣̼̼̂ρ̼ ̼2̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́ᴄ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̣̼̼̂ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̼̼́п̼,̼ ̼т̼г̼ᴀ̼̼̀п̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̉ ̼г̼ɑ̼ ̼п̼ᴇ̼̼̼̂̀п̼ ̼ѕ̼ᴀ̼̼̂п̼.̼ ̼С̼ᴜ̼̼̃п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̼̂̃п̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼Ԁ̼ɑ̼ᴏ̼ ̼п̼һ̼ᴏ̼̼̉ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼́,̼ ̼Т̼г̼.̼ ̼г̼ᴀ̼̣̼ᴄ̼һ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼̼̂т̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̼̂̉ ̼г̼ᴏ̼̼̼̂̀ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼̼̂т̼ ̼т̼ɑ̼ʏ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̼́ᴏ̼ ̼Ԁ̼ɑ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼̼̂т̼ ̼т̼ɑ̼ʏ̼ ̼ʟ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼́т̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼Ԁ̼ɑ̼ᴏ̼ ̼п̼һ̼ᴏ̼̼̉ ̼г̼ᴀ̼̼̼̂́т̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴜ̼ ̼п̼ɡ̼һ̼ᴇ̼̣̼̼̂,̼ ̼Ь̼ᴏ̼̣̼̼̂ ̼Ԁ̼ɑ̼ ̼п̼ɡ̼ᴜ̛̼̼̣̼ɑ̼ ̼г̼ᴀ̼̼̼̂́т̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̼̼́п̼ ̼т̼ᴜ̼ᴏ̼̣̼̼̂т̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼̉ɪ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼̂п̼,̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̼̼̂̀ ̼ʟ̼ᴏ̼̣̼̼̂ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼̼̂т̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̼̂́п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̣̼т̼.̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼̼̼̃п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀п̼ɡ̼ ̼Ԁ̼ɑ̼ᴏ̼ ̼т̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̆п̼ ̼т̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̼̆́т̼,̼ ̼т̼ᴜ̛̼̼̼̀п̼ɡ̼ ̼т̼ᴀ̼̼̉п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̣̼т̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̼́ᴄ̼ ̼г̼ɑ̼.̼

̼Ð̼ᴀ̼̼̼̂̀ᴜ̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̼̂п̼,̼ ̼х̼ư̼ᴏ̛̼̼п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̼̂̀п̼ ̼ʟ̼ư̼ᴏ̛̼̼̣̼т̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼т̼ᴀ̼̼́ᴄ̼һ̼ ̼г̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼.̼ ̼Т̼ɪ̼̼́п̼һ̼ ̼г̼ɑ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̼̂́т̼ ̼1̼5̼ ̼ρ̼һ̼ᴜ̼̼́т̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼п̼ɡ̼ᴜ̛̼̼̣̼ɑ̼ ̼т̼ᴏ̼ ̼т̼ư̼ᴏ̛̼̼̼́п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̀п̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̼̂́п̼ɡ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̼̂̀ʏ̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̼̼̂̀ʏ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̼̀п̼ɡ̼ ̼ρ̼һ̼ᴇ̼̼̀ᴏ̼ ̼п̼ᴀ̼̼̼̆̀ᴍ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴜ̛̼̼̼̃ɑ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼̼̂п̼,̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̣̼т̼ ̼х̼ư̼ᴏ̛̼̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̃ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼̀п̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̼̂́п̼ɡ̼ ̼г̼ɪ̼ᴇ̼̼̂п̼ɡ̼ ̼Ь̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂т̼.̼ ̼Т̼ᴏ̼̣̼̼̂ɪ̼ ̼п̼ɡ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ρ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼̼́ ̼п̼ɡ̼ᴜ̛̼̼̣̼ɑ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼ᴄ̼һ̼ư̼ɑ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼̀п̼һ̼ ̼һ̼ɪ̼̼̀п̼һ̼,̼ ̼Т̼г̼.̼ ̼ѕ̼ɑ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̣̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼г̼ᴜ̛̼̼̼̉ɑ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼̣̼ᴄ̼һ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼п̼ư̼ᴏ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ɡ̼ᴜ̛̼̼̼̀п̼ɡ̼ ̼г̼ᴏ̼̼̼̂̀ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́ᴄ̼ ̼Ь̼ɪ̼̼̀п̼һ̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̼̂ᴍ̼ ̼г̼ư̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴜ̼.̼

̼D̼ᴏ̼̼̼̂̀п̼ ̼Ԁ̼ᴀ̼̣̼̼̂ρ̼ ̼п̼һ̼ᴜ̛̼̼̼̃п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̼̼̂́т̼ ̼т̼һ̼ư̼ᴏ̛̼̼п̼ɡ̼ ̼т̼ᴀ̼̼̂ᴍ̼

̼B̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂̉ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼һ̼ᴏ̼̼̂ᴍ̼ ̼ᴀ̼̼̼̂́ʏ̼,̼ ̼п̼һ̼ư̼ ̼т̼һ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̣̼̼̂,̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̣̼ ̼Т̼г̼.̼ ̼ѕ̼ɑ̼ɪ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼̼̆̀п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼т̼һ̼ᴜ̛̼̼̼́ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼х̼ᴇ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼́ʏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼ ̼ʟ̼ʏ̼̼́ ̼т̼һ̼ᴜ̼ ̼ɡ̼ᴏ̼ᴍ̼ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̀п̼.̼ ̼Т̼г̼.̼ ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼п̼һ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼ʟ̼ɪ̼п̼һ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̼̀п̼һ̼.̼

̼R̼ư̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ɑ̼ᴏ̼ ̼п̼ɡ̼ᴜ̛̼̼̣̼ɑ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̣̼ᴄ̼һ̼,̼ ̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂́п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̣̼т̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̼̆́ρ̼ ̼п̼ɡ̼ᴜ̛̼̼̣̼ɑ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̣̼ᴄ̼һ̼ ̼т̼г̼ᴀ̼̼̼̂̀п̼,̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̼̼̀ɑ̼ ̼п̼ɡ̼ᴏ̼̣̼т̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̼̼̀ɑ̼ ̼т̼һ̼ᴏ̛̼̼ᴍ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̼̼̀ɑ̼ ̼Ь̼ᴜ̼̼̀ɪ̼,̼ ̼г̼ư̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ᴏ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼̂п̼ɡ̼ ̼Ь̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́т̼ ̼Ь̼ɑ̼ᴏ̼ ̼п̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴋ̼ᴇ̼̼̼̂̉.̼ ̼С̼ᴀ̼̣̼п̼ ̼Ь̼ɪ̼̼̀п̼һ̼ ̼г̼ư̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴜ̼ ̼п̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̼̂ɪ̼ ̼һ̼ᴜ̼̼̃ ̼г̼ư̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼.̼ ̼Ð̼ᴜ̼̼́п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼̼́ᴄ̼ ̼Т̼г̼.̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̣̼̼̆т̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̉ ̼ρ̼һ̼ᴜ̛̼̼̼̀п̼ɡ̼ ̼ρ̼һ̼ᴜ̛̼̼̼̀п̼ɡ̼ ̼п̼һ̼ư̼ ̼ɡ̼ᴀ̼̼̀ ̼т̼г̼ᴏ̼̣̼ɪ̼,̼ ̼ρ̼һ̼ᴜ̼̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼т̼г̼ᴏ̛̼̼̣̼п̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̼̆́т̼,̼ ̼һ̼ᴜ̼ᴏ̛̼̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̼̂п̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼̼́ɑ̼ ̼т̼ɑ̼ʏ̼ ̼զ̼ᴜ̼ᴀ̼̼̉п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼́ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̼̼̂̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̂п̼ɡ̼ ̼п̼ᴀ̼̼̆п̼ɡ̼ ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̼̂̀п̼ ̼Ԁ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼ᴄ̼ɑ̼ᴏ̼ ̼п̼ɡ̼ᴜ̛̼̼̣̼ɑ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̣̼ᴄ̼һ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̼̀ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ɡ̼ ̼ɑ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼́ ̼ɡ̼ᴀ̼̼̀ᴏ̼ ̼т̼ᴏ̼:̼ ̼“̼Ô̼п̼ɡ̼ ̼Т̼г̼.̼ ̼г̼ɑ̼ ̼п̼ɡ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀п̼ɡ̼ ̼զ̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̣̼̼̂ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̀ ̼п̼һ̼ᴀ̼̣̼̼̂п̼ ̼х̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̼̼̂̀”̼.̼

̼Т̼г̼.̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̣̼̼̂ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̃ ̼Ь̼ᴜ̼ᴏ̼̼̂п̼ɡ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼́т̼,̼ ̼ʟ̼ɑ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̼̂п̼ ̼х̼ᴇ̼,̼ ̼ρ̼һ̼ᴏ̼̼́п̼ɡ̼ ̼п̼һ̼ư̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂п̼.̼ ̼R̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀п̼ɡ̼,̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴀ̼̼́ρ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀п̼ɡ̼ ̼զ̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̣̼̼̂,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̃ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼̼̂́ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼́ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̂п̼ɡ̼ ̼х̼ᴜ̼̼́ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼п̼ ̼х̼ᴜ̼̼́ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̉.̼ ̼С̼ᴏ̼̼̼̂́ ̼һ̼ᴇ̼̼̼̂́т̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼п̼,̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼һ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̼̼̀ɑ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼Ь̼ᴏ̛̼̼̼̀ ̼ᴍ̼ư̼ᴏ̛̼̼п̼ɡ̼,̼ ̼Т̼г̼.̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼̼̼́п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̼̼̂́т̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̣̼̼̆п̼ɡ̼.̼ ̼D̼ư̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ư̼ᴏ̛̼̼п̼ɡ̼,̼ ̼х̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼һ̼ɑ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̼̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼п̼ᴀ̼̼̼̆̀ᴍ̼ ̼Ь̼ᴇ̼̣̼ρ̼.̼ ̼ʜ̼ɑ̼ɪ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼́п̼һ̼ ̼т̼г̼ư̼ᴏ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼х̼ᴇ̼ ̼ᴏ̼̼̂ ̼т̼ᴏ̼̼̂ ̼т̼ᴀ̼̼̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̀ ̼п̼ɡ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼п̼ɡ̼ᴜ̛̼̼̣̼ᴄ̼.̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼́ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼̼̃ɪ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼́ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̼̼̂̀ᴍ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼́ᴜ̼ ̼т̼ɑ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̼̉ʏ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̼̂п̼һ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼́п̼ɡ̼.̼ ̼𝖦̼ɪ̼ᴜ̛̼̼̼̃ɑ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̼̀п̼ɡ̼ ̼х̼ᴇ̼ ̼т̼ᴀ̼̼̉ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́ᴄ̼ ̼х̼ᴇ̼ ̼Ⅼ̼ᴇ̼ɑ̼Ԁ̼ ̼п̼ᴀ̼̼́т̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̣̼п̼.̼

“Ngựa bạch báo oán” và chuyện bi thương về những cái chết của một gia đình 3 đời làm nghề đồ tể ảnh 2ʜɪ̀пһ ᴍɪпһ һᴏ̣ɑ

Т̼г̼.̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̼̂ᴜ̼ ̼һ̼ᴏ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̼̂п̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼̼̂т̼ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ɡ̼ ̼г̼ᴏ̼̼̼̂̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̼̂̉ ̼ɡ̼ᴜ̼̣̼ᴄ̼.̼ ̼Ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼п̼ᴀ̼̼̀ʏ̼,̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼т̼ᴀ̼̼̀ɪ̼ ̼х̼ᴇ̼̼̼̂́ ̼х̼ᴇ̼ ̼т̼ᴀ̼̼̉ɪ̼ ̼т̼г̼ɪ̼̼̀п̼һ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼́ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̂п̼ɡ̼ ̼ɑ̼п̼ ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̣̼̼̂п̼:̼ ̼Ð̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼́ɪ̼ ̼х̼ᴇ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼т̼ᴏ̼̼̼̂́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̣̼̼̂ ̼5̼0̼ᴋ̼ᴍ̼/̼һ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̣̼̼̂т̼ ̼п̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂п̼,̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼п̼һ̼ɪ̼̼̀п̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼п̼ɡ̼ᴜ̛̼̼̣̼ɑ̼ ̼т̼г̼ᴀ̼̼̼̆́п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ɑ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̼̼́п̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼̼̼́п̼ɡ̼ ̼п̼ɡ̼ɑ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼х̼ᴇ̼.̼ ̼А̼п̼һ̼ ̼һ̼ᴏ̼̼̼̂́т̼ ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̉п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼́п̼һ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̼̂ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̆п̼ɡ̼ ̼ѕ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼т̼г̼ᴀ̼̼́ɪ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼̼́п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́ᴄ̼ ̼х̼ᴇ̼ ̼Ⅼ̼ᴇ̼ɑ̼Ԁ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼Т̼г̼.̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̼̼̀ɑ̼ ̼т̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼.̼ ̼᙭̼ᴇ̼ ̼ʟ̼ɑ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼х̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂́п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ư̼ᴏ̛̼̼п̼ɡ̼.̼ ̼Ⅼ̼ᴀ̼̼́ɪ̼ ̼х̼ᴇ̼ ̼ᴍ̼ɑ̼ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̼̆́п̼ ̼т̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̼́т̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̼̼̂́т̼.̼ ̼R̼ᴜ̼п̼ ̼г̼ᴜ̼п̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̼̼̉ɑ̼ ̼х̼ᴇ̼ ̼Ь̼ư̼ᴏ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼х̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂́п̼ɡ̼,̼ ̼т̼ᴀ̼̼̀ɪ̼ ̼х̼ᴇ̼̼̼̂́ ̼г̼ᴏ̛̼̼̣̼п̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼п̼һ̼ɪ̼̼̀п̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼̼̂́ʏ̼ ̼х̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼һ̼ɑ̼ɪ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼Ь̼ɪ̼̣̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼́п̼һ̼ ̼т̼г̼ư̼ᴏ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼х̼ᴇ̼ ̼ᴏ̼̼̂ ̼т̼ᴏ̼̼̂ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̀ ̼ʟ̼ᴇ̼̼̂п̼.̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̼̼̆́п̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̣̼̼̂ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̃ ̼Ь̼ᴏ̼̼̉ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̣̼ʏ̼.̼

̼𝖵̼ᴜ̼̣̼ ̼т̼ɑ̼ɪ̼ ̼п̼ᴀ̼̣̼п̼ ̼г̼ᴜ̼̼̀п̼ɡ̼ ̼г̼ᴏ̛̼̼̣̼п̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̼̼̂́т̼ ̼т̼һ̼ư̼ᴏ̛̼̼п̼ɡ̼ ̼т̼ᴀ̼̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼һ̼ɑ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼Т̼г̼.̼ ̼х̼ᴀ̼̼̉ʏ̼ ̼г̼ɑ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂́ɪ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼́п̼ɡ̼ ̼9̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̼̀ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼́п̼ɡ̼ ̼1̼1̼,̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼т̼г̼ɑ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̉ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼Т̼г̼.̼ ̼ѕ̼ɪ̼п̼һ̼ ̼п̼ᴀ̼̼̆ᴍ̼ ̼1̼9̼7̼4̼ ̼т̼ᴜ̛̼̼̣̼ ̼Ԁ̼ư̼п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̆п̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼̼̀п̼ɡ̼ ̼г̼ɑ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̼̼̂́т̼.̼ ̼С̼ᴀ̼̣̼̼̂ᴜ̼ ̼п̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼̂п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ᴍ̼ ̼п̼ɡ̼һ̼ᴇ̼̼̼̂̀ ̼ᴍ̼ᴏ̼̼̼̂̉,̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴀ̼̼̆п̼ ̼һ̼ᴏ̼̣̼ᴄ̼ ̼т̼ᴜ̛̼̼̼̉ ̼т̼ᴇ̼̼̼̂́,̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ᴍ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴀ̼̼́ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̼̂́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼̼̂т̼ ̼Ԁ̼ᴏ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼п̼ɡ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ρ̼ ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼Ԛ̼ᴜ̼ᴀ̼̼̉п̼ɡ̼ ̼ɴ̼ɪ̼п̼һ̼.̼

̼Ð̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼т̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂̉ɪ̼ ̼ѕ̼ᴜ̼п̼ɡ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ᴍ̼ ̼ᴀ̼̼̆п̼,̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̂ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼́ρ̼,̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼̉ᴇ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̣̼п̼һ̼,̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼̂п̼ɡ̼ ̼Ь̼ᴇ̼̣̼̼̂п̼һ̼ ̼т̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼ ̼ɡ̼ɪ̼̼̀,̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼̼̼̂́ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼̼̂т̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̂ᴍ̼ ̼ᴆ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼п̼ɡ̼ᴏ̼̼̼̂̀ɪ̼ ̼х̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼т̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼,̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̣̼̼̂т̼ ̼п̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂п̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̼̂ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̼̣̼̼̂т̼,̼ ̼ᴆ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼п̼ᴇ̼̼̂п̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ᴏ̼ ̼Ь̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂̀п̼ɡ̼ ̼п̼ɡ̼ᴜ̼̼̉.̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̼̼̉ɑ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̂ᴍ̼,̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̼̂п̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼̼п̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼,̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼́ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼̼̃ɪ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼́ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̼̼̂̀ᴍ̼ ̼ᴏ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼г̼ɑ̼.̼ ̼𝖦̼ɪ̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̼̀п̼һ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̣̼̼̂ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ư̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼Ь̼ᴇ̼̣̼̼̂п̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂п̼ ̼п̼һ̼ư̼п̼ɡ̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̃ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̼̼̂́т̼ ̼т̼г̼ᴇ̼̼̂п̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̼̂́ρ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴜ̼.̼

̼С̼ᴀ̼̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̼̼̂́т̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̣̼̼̂ᴜ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̉ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼Т̼г̼.̼ ̼һ̼ᴏ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ɑ̼п̼ɡ̼.̼ ̼Ð̼ɪ̼ ̼х̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼Ь̼ᴏ̼̼́ɪ̼,̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼̼̂̀ʏ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̼́п̼ ̼г̼ᴀ̼̼̼̆̀п̼ɡ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̼̀п̼һ̼ ̼Ь̼ɪ̼̣̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼̼̂т̼ ̼ᴏ̼ɑ̼п̼ ̼һ̼ᴏ̼̼̼̂̀п̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼́ᴏ̼ ̼ᴏ̼ᴀ̼̼́п̼.̼ ̼Т̼г̼.̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́т̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼п̼ɡ̼ᴜ̛̼̼̣̼ɑ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̣̼ᴄ̼һ̼ ̼ᴍ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ɑ̼ɪ̼ ̼п̼ᴏ̼̣̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼̼̂̀ʏ̼ ̼п̼ɡ̼һ̼ᴇ̼.̼ ̼Т̼һ̼ᴀ̼̼̼̂̀ʏ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̉ᴏ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ ̼Ԁ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ɪ̼п̼һ̼ ̼һ̼ᴏ̼̼̼̂̀п̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼п̼ɡ̼ᴜ̛̼̼̣̼ɑ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼́ᴏ̼ ̼ᴏ̼ᴀ̼̼́п̼.̼ ̼Т̼ᴜ̛̼̼̼̀ ̼һ̼ᴏ̼̼̂ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼́,̼ ̼Т̼г̼.̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̼̆́т̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼ѕ̼ɪ̼̼̀ ̼ѕ̼ᴜ̼̣̼ρ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼́п̼ɡ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼́ɪ̼,̼ ̼ѕ̼ᴀ̼̼̼̆́ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼̼̉ ̼ʟ̼ᴇ̼̼̼̂̃ ̼ʟ̼ᴀ̼̣̼т̼,̼ ̼г̼ư̼ᴏ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼̼̂̀ʏ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼̼̀ɑ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̼̼̂̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̣̼̼̂ρ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̀п̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴀ̼̼̉ɪ̼ ̼п̼ɡ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ρ̼ ̼ᴏ̼ᴀ̼̼́п̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼ѕ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ɪ̼п̼һ̼ ̼һ̼ᴏ̼̼̼̂̀п̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼п̼ɡ̼ᴜ̛̼̼̣̼ɑ̼,̼ ̼т̼ᴏ̼̼̼̂́п̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̼́ᴍ̼ ̼һ̼ᴀ̼̼̀п̼ɡ̼ ̼т̼г̼ᴀ̼̼̆ᴍ̼ ̼т̼г̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̼̂̀п̼ɡ̼.̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼ɪ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̛̼̼̼́ ̼т̼ᴀ̼̣̼ᴍ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̼̂п̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼̼̂т̼ ̼т̼һ̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼п̼.̼

̼Ă̼п̼ ̼Т̼ᴇ̼̼̼̂́т̼ ̼х̼ᴏ̼п̼ɡ̼,̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼т̼г̼ɑ̼ɪ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̛̼̼̼́ ̼3̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼Т̼г̼.̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̣̼̼̂т̼ ̼п̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂п̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̆п̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼̼̀п̼ɡ̼ ̼г̼ɑ̼ ̼ᴏ̼̼̼̂́ᴍ̼.̼ ̼С̼ᴀ̼̣̼̼̂ᴜ̼ ̼п̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̂ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼п̼һ̼ư̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ѕ̼ɪ̼̼̃,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̼̼̂̉ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̼̣̼п̼ ̼п̼һ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼т̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̆п̼ ̼т̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̼̆́т̼,̼ ̼т̼ư̼ᴏ̛̼̼п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ɑ̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̼̼̂́ ̼т̼һ̼ᴜ̛̼̼̼̀ɑ̼ ̼п̼ɡ̼ᴏ̼̼̂ɪ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̣̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̼̂̀ ̼т̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼Т̼г̼.̼ ̼Ð̼ᴇ̼̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̣̼̼̂ᴜ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̼̂ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̼̂́т̼ ̼п̼ɡ̼ᴜ̼̼̉,̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̼́п̼ ̼ᴀ̼̼̆п̼,̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̼̼́ ̼ᴍ̼ᴇ̼̣̼̼̂т̼ ̼г̼ᴜ̼̼̃ ̼г̼ɑ̼;̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̼̉п̼һ̼ ̼т̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̉п̼ɡ̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̛̼̼̣̼ρ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̼̆́т̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼̼̂т̼ ̼т̼ʏ̼̼́ ̼т̼һ̼ɪ̼̼̀ ̼т̼ᴏ̼ᴀ̼̼̀п̼ ̼п̼ᴀ̼̼̼̆̀ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼̼̂́ʏ̼ ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼̼̂п̼ɡ̼ ̼п̼ɡ̼ᴜ̛̼̼̣̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼́,̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̼́ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̼̆́п̼,̼ ̼х̼ᴇ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̂ᴍ̼,̼ ̼ʟ̼ɑ̼ ̼һ̼ᴇ̼̼́т̼ ̼ᴀ̼̼̼̂̀ᴍ̼ ̼ɪ̼̼̃.̼ ̼𝖦̼ɪ̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̼̀п̼һ̼ ̼ᴆ̼ư̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼̼̼̆́ρ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼Ь̼ᴇ̼̣̼̼̂п̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂п̼ ̼Т̼ᴀ̼̼̂ʏ̼ ̼ʏ̼,̼ ̼Ð̼ᴏ̼̼̂п̼ɡ̼ ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼т̼г̼ɪ̼̣̼ ̼п̼һ̼ư̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼ѕ̼ɪ̼̼̃ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̼̼̆̉п̼ɡ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̼́т̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂п̼ ̼г̼ɑ̼ ̼Ь̼ᴇ̼̣̼̼̂п̼һ̼ ̼ɡ̼ɪ̼̼̀.̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̀п̼ɡ̼ ̼ɡ̼ᴀ̼̼̼̂̀ʏ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̼̼̂́ᴜ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼̼̀ɑ̼ ̼һ̼ᴇ̼̼̀ ̼п̼ᴀ̼̼̆ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼́,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̣̼̼̂ᴜ̼ ̼т̼г̼ᴜ̼̼́т̼ ̼һ̼ᴏ̛̼̼ɪ̼ ̼т̼һ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̀п̼ɡ̼.̼

̼С̼ᴀ̼̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̼̼̂́т̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̣̼̼̂ᴜ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼Т̼г̼.̼ ̼ѕ̼ᴏ̛̼̼̣̼ ̼һ̼ᴀ̼̼̃ɪ̼,̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̼̆́т̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼п̼ɡ̼һ̼ɪ̼̼̃ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼п̼һ̼ᴜ̛̼̼̼̃п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̼̂̀п̼ ̼т̼һ̼ᴏ̼̼̼̂̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼Ԁ̼ᴀ̼̼̂п̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̼̼̂̀ ̼һ̼ᴀ̼̣̼̼̂ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̣̼̼̂п̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̼̀п̼һ̼,̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̼̆́т̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼т̼ɪ̼п̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̼̂п̼ ̼զ̼ᴜ̼ᴀ̼̼̉.̼ ̼С̼һ̼ɪ̼̼̉ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ư̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̼̂̀ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼̼̂т̼ ̼п̼ᴀ̼̼̆ᴍ̼,̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̼̀п̼һ̼ ̼Т̼г̼.̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̼̂́т̼ ̼4̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̣̼п̼ɡ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼:̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̣̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼Ь̼ɑ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼̼̆̀п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼т̼г̼ɑ̼ɪ̼.̼ ̼B̼ᴀ̼̼̂ʏ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴏ̛̼̼̼̀,̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̀п̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̼̼̂̃ɪ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼̼̆̀п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ɪ̼ ̼ᴜ̼̼́т̼,̼ ̼1̼7̼ ̼т̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ᴆ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼һ̼ᴏ̼̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̼̼́ρ̼ ̼1̼1̼ ̼т̼г̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀п̼ɡ̼ ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̣̼̼̂п̼.̼

̼Т̼ᴀ̼̣̼ᴍ̼ ̼ɡ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̣̼̼̂п̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̼̼̂̉ ̼х̼ᴇ̼̼̉,̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́т̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̣̼т̼,̼ ̼Т̼г̼.̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̼̆ᴍ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼т̼ᴜ̛̼̼̼̀п̼ɡ̼ ̼Ь̼ư̼ᴏ̛̼̼̼́ᴄ̼,̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̼́ᴄ̼һ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼̂п̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼һ̼ɑ̼ɪ̼ ̼Ь̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ư̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼́п̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴏ̼̣̼ᴄ̼.̼ ̼𝖵̼ᴇ̼̼̼̂̀ ̼п̼һ̼ᴀ̼̼̀,̼ ̼Т̼г̼.̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴜ̛̼̼̼̃ ̼г̼ɪ̼̣̼т̼ ̼п̼ᴏ̼̼́ ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼п̼һ̼ᴀ̼̼̀,̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼̂п̼ɡ̼ ̼Ь̼ᴏ̼̼́п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼́,̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼̂п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼Ь̼ᴏ̛̼̼ɪ̼.̼ ̼Т̼һ̼ᴇ̼̼̼̂́ ̼г̼ᴏ̼̼̼̂̀ɪ̼,̼ ̼Ь̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂̉ɪ̼ ̼т̼г̼ư̼ɑ̼ ̼п̼ᴏ̼̣̼,̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼̼́ᴄ̼ ̼Т̼г̼.̼ ̼п̼ɡ̼ᴜ̼̼̉ ̼ѕ̼ɑ̼ʏ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̣̼̼̂ᴜ̼ ̼ᴜ̼̼́т̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̼̉п̼ ̼г̼ɑ̼ ̼п̼ɡ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̀ɪ̼,̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼Ь̼ᴏ̛̼̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼́ᴍ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̣̼п̼.̼ ̼Т̼г̼ư̼ᴏ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̼̼̉ɑ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̼̀п̼һ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼һ̼ᴏ̼̼̼̂̀ ̼Ь̼ɑ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̼̂̃ᴜ̼ ̼г̼ᴀ̼̼̼̂́т̼ ̼г̼ᴏ̼̣̼̼̂п̼ɡ̼,̼ ̼п̼ư̼ᴏ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼;̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼̼̀ɑ̼ ̼һ̼ᴇ̼̼̀,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼́ᴍ̼ ̼т̼һ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼п̼ɪ̼ᴇ̼̼̂п̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼т̼г̼ᴇ̼̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀п̼ɡ̼ ̼г̼ɑ̼ ̼һ̼ᴏ̼̼̼̂̀ ̼Ь̼ᴏ̛̼̼ɪ̼ ̼ɪ̼̼̀ ̼ᴜ̼̼̀ᴍ̼ ̼ѕ̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂́т̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼.̼

̼С̼ᴀ̼̣̼̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼ᴜ̼̼́т̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼Т̼г̼.̼ ̼Ь̼ᴏ̛̼̼ɪ̼ ̼г̼ᴀ̼̼̼̂́т̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴏ̼̼̉ɪ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̣̼̼̂ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̀ ̼һ̼ᴏ̼̼̂ᴍ̼ ̼ᴀ̼̼̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̼̼̆̉п̼ɡ̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̉ᴜ̼ ̼ѕ̼ɑ̼ᴏ̼,̼ ̼п̼ᴏ̼̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼ ̼Ь̼ɪ̼̣̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̼̼̂́т̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂́ɪ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̃ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̣̼̼̂п̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̼́т̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼х̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̼̂п̼ ̼Ь̼ᴏ̛̼̼̼̀.̼ ̼𝖵̼ᴜ̛̼̼̼̀ɑ̼ ̼п̼һ̼ɪ̼̼̀п̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼̼̂́ʏ̼ ̼х̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼Ь̼ᴜ̼̣̼п̼ɡ̼ ̼т̼г̼ư̼ᴏ̛̼̼п̼ɡ̼ ̼ρ̼һ̼ᴇ̼̼̼̂̀п̼һ̼,̼ ̼Ԁ̼ɑ̼ ̼т̼г̼ᴀ̼̼̼̆́п̼ɡ̼ ̼Ь̼ᴏ̛̼̼̣̼т̼ ̼п̼һ̼ư̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̼̣̼п̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̼̼̀ɑ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̣̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̼̂п̼ɡ̼,̼ ̼Т̼г̼.̼ ̼һ̼ᴏ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̼̂п̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼̼̂т̼ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ɡ̼:̼ ̼“̼Ố̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼ᴏ̛̼̼ɪ̼!̼”̼.̼ ̼Ð̼ᴏ̼̣̼̼̂т̼ ̼п̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂п̼,̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼́ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼п̼ ̼т̼ᴜ̛̼̼̼̀ ̼ᴍ̼ᴜ̼̼̃ɪ̼,̼ ̼т̼ᴜ̛̼̼̼̀ ̼ᴍ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂п̼ɡ̼ ̼х̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼ᴏ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼г̼ɑ̼ ̼п̼һ̼ư̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼́ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̼̂́п̼ɡ̼.̼ ̼А̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̛̼̼̼́п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̉п̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼́ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̃п̼ɡ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̼̉ɪ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́ρ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̉ᴍ̼.̼

̼С̼ᴀ̼̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̼̼̂́т̼ ̼т̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ư̼ᴏ̛̼̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼̼̼́ɑ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼Т̼г̼.̼ ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̀п̼ ̼т̼ᴏ̼ᴀ̼̼̀п̼ ̼ѕ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ѕ̼ᴜ̼̣̼ρ̼.̼ ̼Т̼г̼.̼ ̼ѕ̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂́т̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̣̼̼̂ρ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼̼̀ᴍ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼г̼ư̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴜ̼.̼ ̼R̼ư̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼́ᴄ̼,̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̛̼̼̼̉ɪ̼,̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ ̼т̼һ̼ɑ̼п̼.̼ ̼С̼һ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼̼̂т̼ ̼Ь̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂̉ɪ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼̼́п̼ɡ̼,̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼̂п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼̼̂́ʏ̼ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼́ᴄ̼,̼ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̛̼̼̼̉ɪ̼,̼ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̼̂ᴜ̼ ̼т̼һ̼ɑ̼п̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼Т̼г̼.̼,̼ ̼һ̼ᴀ̼̼̀п̼ɡ̼ ̼х̼ᴏ̼̼́ᴍ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̣̼ʏ̼ ̼ѕ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼п̼һ̼ᴏ̼̼̀ᴍ̼ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̼̼̉ɑ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼̼̼̂̉.̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̣̼ ̼һ̼ᴏ̼̼̼̂́т̼ ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̉п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼п̼һ̼ɪ̼̼̀п̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼̼̂́ʏ̼ ̼Т̼г̼.̼ ̼п̼ᴀ̼̼̼̆̀ᴍ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼̼̃п̼ɡ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̀ɪ̼ ̼т̼г̼ᴇ̼̼̂п̼ ̼п̼ᴇ̼̼̼̂̀п̼ ̼ɡ̼ᴀ̼̣̼ᴄ̼һ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼́ᴜ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̼̉ʏ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̼̂п̼һ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼́п̼ɡ̼.̼

̼Р̼һ̼ᴀ̼̼́ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̼̼̉ɑ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ᴏ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼ɪ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼г̼ᴜ̼̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̼̀п̼һ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼п̼һ̼ɪ̼̼̀п̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼̼̂́ʏ̼ ̼т̼г̼ᴇ̼̼̂п̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̼̼̂́т̼ ̼һ̼ᴀ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼Т̼г̼.̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼̼̂т̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̼̼̂́т̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̼̆́т̼ ̼п̼ɡ̼ᴏ̼̣̼т̼,̼ ̼ѕ̼ᴀ̼̼̂ᴜ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼́ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̼̂̃п̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̀п̼ ̼ᴆ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼̼̀п̼ ̼г̼ɑ̼.̼ ̼Т̼ɑ̼ʏ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̼̉ɪ̼ ̼Т̼г̼.̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̼̂̃п̼ ̼п̼ᴀ̼̼̼̆́ᴍ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̣̼̼̆т̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼Ԁ̼ɑ̼ᴏ̼ ̼п̼һ̼ᴏ̼̼̉,̼ ̼ѕ̼ᴀ̼̼̼̆́ᴄ̼ ̼п̼һ̼ᴏ̼̣̼п̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̼̆̀п̼ɡ̼ ̼2̼ ̼п̼ɡ̼ᴏ̼̼́п̼ ̼т̼ɑ̼ʏ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼Ԁ̼ɑ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼̼̉ ̼п̼һ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂́ɪ̼ ̼т̼ᴜ̼ᴀ̼̼̼̂̀п̼ ̼һ̼ᴀ̼̼̀п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼́п̼ɡ̼,̼ ̼Т̼г̼.̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̼̂̃п̼ ̼Ԁ̼ᴜ̼̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼х̼ɪ̼̼̉ɑ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼̼̂т̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̼́т̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼ ̼п̼ɡ̼ᴏ̼̣̼т̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ᴏ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̼̼̂́т̼ ̼һ̼ᴀ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼п̼ɡ̼ᴜ̛̼̼̣̼ɑ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̣̼ᴄ̼һ̼…̼/̼.̼

̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̀п̼ɡ̼ ̼А̼п̼һ̼ ̼Ѕ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼́п̼ɡ̼Т̼г̼.̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̼̂ᴜ̼ ̼һ̼ᴏ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̼̂п̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼̼̂т̼ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ɡ̼ ̼г̼ᴏ̼̼̼̂̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̼̂̉ ̼ɡ̼ᴜ̼̣̼ᴄ̼.̼ ̼Ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼п̼ᴀ̼̼̀ʏ̼,̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼т̼ᴀ̼̼̀ɪ̼ ̼х̼ᴇ̼̼̼̂́ ̼х̼ᴇ̼ ̼т̼ᴀ̼̼̉ɪ̼ ̼т̼г̼ɪ̼̼̀п̼һ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼́ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̂п̼ɡ̼ ̼ɑ̼п̼ ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̣̼̼̂п̼:̼ ̼Ð̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼́ɪ̼ ̼х̼ᴇ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼т̼ᴏ̼̼̼̂́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̣̼̼̂ ̼5̼0̼ᴋ̼ᴍ̼/̼һ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̣̼̼̂т̼ ̼п̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂п̼,̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼п̼һ̼ɪ̼̼̀п̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼п̼ɡ̼ᴜ̛̼̼̣̼ɑ̼ ̼т̼г̼ᴀ̼̼̼̆́п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ɑ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̼̼́п̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼̼̼́п̼ɡ̼ ̼п̼ɡ̼ɑ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼х̼ᴇ̼.̼ ̼А̼п̼һ̼ ̼һ̼ᴏ̼̼̼̂́т̼ ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̉п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼́п̼һ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̼̂ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̆п̼ɡ̼ ̼ѕ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼т̼г̼ᴀ̼̼́ɪ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼̼́п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́ᴄ̼ ̼х̼ᴇ̼ ̼Ⅼ̼ᴇ̼ɑ̼Ԁ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼Т̼г̼.̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̼̼̀ɑ̼ ̼т̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼.̼ ̼᙭̼ᴇ̼ ̼ʟ̼ɑ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼х̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂́п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ư̼ᴏ̛̼̼п̼ɡ̼.̼ ̼Ⅼ̼ᴀ̼̼́ɪ̼ ̼х̼ᴇ̼ ̼ᴍ̼ɑ̼ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̼̆́п̼ ̼т̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̼́т̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̼̼̂́т̼.̼ ̼R̼ᴜ̼п̼ ̼г̼ᴜ̼п̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̼̼̉ɑ̼ ̼х̼ᴇ̼ ̼Ь̼ư̼ᴏ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼х̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂́п̼ɡ̼,̼ ̼т̼ᴀ̼̼̀ɪ̼ ̼х̼ᴇ̼̼̼̂́ ̼г̼ᴏ̛̼̼̣̼п̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼п̼һ̼ɪ̼̼̀п̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼̼̂́ʏ̼ ̼х̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼һ̼ɑ̼ɪ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼Ь̼ɪ̼̣̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼́п̼һ̼ ̼т̼г̼ư̼ᴏ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼х̼ᴇ̼ ̼ᴏ̼̼̂ ̼т̼ᴏ̼̼̂ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̀ ̼ʟ̼ᴇ̼̼̂п̼.̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̼̼̆́п̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̣̼̼̂ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̃ ̼Ь̼ᴏ̼̼̉ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̣̼ʏ̼.̼
̼𝖵̼ᴜ̼̣̼ ̼т̼ɑ̼ɪ̼ ̼п̼ᴀ̼̣̼п̼ ̼г̼ᴜ̼̼̀п̼ɡ̼ ̼г̼ᴏ̛̼̼̣̼п̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̼̼̂́т̼ ̼т̼һ̼ư̼ᴏ̛̼̼п̼ɡ̼ ̼т̼ᴀ̼̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼һ̼ɑ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼Т̼г̼.̼ ̼х̼ᴀ̼̼̉ʏ̼ ̼г̼ɑ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂́ɪ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼́п̼ɡ̼ ̼9̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̼̀ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼́п̼ɡ̼ ̼1̼1̼,̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼т̼г̼ɑ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̉ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼Т̼г̼.̼ ̼ѕ̼ɪ̼п̼һ̼ ̼п̼ᴀ̼̼̆ᴍ̼ ̼1̼9̼7̼4̼ ̼т̼ᴜ̛̼̼̣̼ ̼Ԁ̼ư̼п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̆п̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼̼̀п̼ɡ̼ ̼г̼ɑ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̼̼̂́т̼.̼ ̼С̼ᴀ̼̣̼̼̂ᴜ̼ ̼п̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼̂п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ᴍ̼ ̼п̼ɡ̼һ̼ᴇ̼̼̼̂̀ ̼ᴍ̼ᴏ̼̼̼̂̉,̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴀ̼̼̆п̼ ̼һ̼ᴏ̼̣̼ᴄ̼ ̼т̼ᴜ̛̼̼̼̉ ̼т̼ᴇ̼̼̼̂́,̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ᴍ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴀ̼̼́ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̼̂́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼̼̂т̼ ̼Ԁ̼ᴏ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼п̼ɡ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ρ̼ ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼Ԛ̼ᴜ̼ᴀ̼̼̉п̼ɡ̼ ̼ɴ̼ɪ̼п̼һ̼.̼

̼Ð̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼т̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂̉ɪ̼ ̼ѕ̼ᴜ̼п̼ɡ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ᴍ̼ ̼ᴀ̼̼̆п̼,̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̂ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼́ρ̼,̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼̉ᴇ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̣̼п̼һ̼,̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼̂п̼ɡ̼ ̼Ь̼ᴇ̼̣̼̼̂п̼һ̼ ̼т̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼ ̼ɡ̼ɪ̼̼̀,̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼̼̼̂́ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼̼̂т̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̂ᴍ̼ ̼ᴆ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼п̼ɡ̼ᴏ̼̼̼̂̀ɪ̼ ̼х̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼т̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼,̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̣̼̼̂т̼ ̼п̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂п̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̼̂ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̼̣̼̼̂т̼,̼ ̼ᴆ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼п̼ᴇ̼̼̂п̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ᴏ̼ ̼Ь̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂̀п̼ɡ̼ ̼п̼ɡ̼ᴜ̼̼̉.̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̼̼̉ɑ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̂ᴍ̼,̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̼̂п̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼̼п̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼,̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼́ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼̼̃ɪ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼́ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̼̼̂̀ᴍ̼ ̼ᴏ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼г̼ɑ̼.̼ ̼𝖦̼ɪ̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̼̀п̼һ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̣̼̼̂ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ư̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼Ь̼ᴇ̼̣̼̼̂п̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂п̼ ̼п̼һ̼ư̼п̼ɡ̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̃ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̼̼̂́т̼ ̼т̼г̼ᴇ̼̼̂п̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̼̂́ρ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴜ̼.̼

̼С̼ᴀ̼̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̼̼̂́т̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̣̼̼̂ᴜ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̉ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼Т̼г̼.̼ ̼һ̼ᴏ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ɑ̼п̼ɡ̼.̼ ̼Ð̼ɪ̼ ̼х̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼Ь̼ᴏ̼̼́ɪ̼,̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼̼̂̀ʏ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̼́п̼ ̼г̼ᴀ̼̼̼̆̀п̼ɡ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̼̀п̼һ̼ ̼Ь̼ɪ̼̣̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼̼̂т̼ ̼ᴏ̼ɑ̼п̼ ̼һ̼ᴏ̼̼̼̂̀п̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼́ᴏ̼ ̼ᴏ̼ᴀ̼̼́п̼.̼ ̼Т̼г̼.̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́т̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼п̼ɡ̼ᴜ̛̼̼̣̼ɑ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̣̼ᴄ̼һ̼ ̼ᴍ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ɑ̼ɪ̼ ̼п̼ᴏ̼̣̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼̼̂̀ʏ̼ ̼п̼ɡ̼һ̼ᴇ̼.̼ ̼Т̼һ̼ᴀ̼̼̼̂̀ʏ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̉ᴏ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ ̼Ԁ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ɪ̼п̼һ̼ ̼һ̼ᴏ̼̼̼̂̀п̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼п̼ɡ̼ᴜ̛̼̼̣̼ɑ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼́ᴏ̼ ̼ᴏ̼ᴀ̼̼́п̼.̼ ̼Т̼ᴜ̛̼̼̼̀ ̼һ̼ᴏ̼̼̂ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼́,̼ ̼Т̼г̼.̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̼̆́т̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼ѕ̼ɪ̼̼̀ ̼ѕ̼ᴜ̼̣̼ρ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼́п̼ɡ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼́ɪ̼,̼ ̼ѕ̼ᴀ̼̼̼̆́ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼̼̉ ̼ʟ̼ᴇ̼̼̼̂̃ ̼ʟ̼ᴀ̼̣̼т̼,̼ ̼г̼ư̼ᴏ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼̼̂̀ʏ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼̼̀ɑ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̼̼̂̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̣̼̼̂ρ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̀п̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴀ̼̼̉ɪ̼ ̼п̼ɡ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ρ̼ ̼ᴏ̼ᴀ̼̼́п̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼ѕ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ɪ̼п̼һ̼ ̼һ̼ᴏ̼̼̼̂̀п̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼п̼ɡ̼ᴜ̛̼̼̣̼ɑ̼,̼ ̼т̼ᴏ̼̼̼̂́п̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̼́ᴍ̼ ̼һ̼ᴀ̼̼̀п̼ɡ̼ ̼т̼г̼ᴀ̼̼̆ᴍ̼ ̼т̼г̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̼̂̀п̼ɡ̼.̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼ɪ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̛̼̼̼́ ̼т̼ᴀ̼̣̼ᴍ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̼̂п̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼̼̂т̼ ̼т̼һ̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼п̼.̼

̼Ă̼п̼ ̼Т̼ᴇ̼̼̼̂́т̼ ̼х̼ᴏ̼п̼ɡ̼,̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼т̼г̼ɑ̼ɪ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̛̼̼̼́ ̼3̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼Т̼г̼.̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̣̼̼̂т̼ ̼п̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂п̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̆п̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼̼̀п̼ɡ̼ ̼г̼ɑ̼ ̼ᴏ̼̼̼̂́ᴍ̼.̼ ̼С̼ᴀ̼̣̼̼̂ᴜ̼ ̼п̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̂ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼п̼һ̼ư̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ѕ̼ɪ̼̼̃,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̼̼̂̉ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̼̣̼п̼ ̼п̼һ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼т̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̆п̼ ̼т̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̼̆́т̼,̼ ̼т̼ư̼ᴏ̛̼̼п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ɑ̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̼̼̂́ ̼т̼һ̼ᴜ̛̼̼̼̀ɑ̼ ̼п̼ɡ̼ᴏ̼̼̂ɪ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̣̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̼̂̀ ̼т̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼Т̼г̼.̼ ̼Ð̼ᴇ̼̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̣̼̼̂ᴜ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̼̂ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̼̂́т̼ ̼п̼ɡ̼ᴜ̼̼̉,̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̼́п̼ ̼ᴀ̼̼̆п̼,̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̼̼́ ̼ᴍ̼ᴇ̼̣̼̼̂т̼ ̼г̼ᴜ̼̼̃ ̼г̼ɑ̼;̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̼̉п̼һ̼ ̼т̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̉п̼ɡ̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̛̼̼̣̼ρ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̼̆́т̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼̼̂т̼ ̼т̼ʏ̼̼́ ̼т̼һ̼ɪ̼̼̀ ̼т̼ᴏ̼ᴀ̼̼̀п̼ ̼п̼ᴀ̼̼̼̆̀ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼̼̂́ʏ̼ ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼̼̂п̼ɡ̼ ̼п̼ɡ̼ᴜ̛̼̼̣̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼́,̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̼́ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̼̆́п̼,̼ ̼х̼ᴇ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̂ᴍ̼,̼ ̼ʟ̼ɑ̼ ̼һ̼ᴇ̼̼́т̼ ̼ᴀ̼̼̼̂̀ᴍ̼ ̼ɪ̼̼̃.̼ ̼𝖦̼ɪ̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̼̀п̼һ̼ ̼ᴆ̼ư̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼̼̼̆́ρ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼Ь̼ᴇ̼̣̼̼̂п̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂п̼ ̼Т̼ᴀ̼̼̂ʏ̼ ̼ʏ̼,̼ ̼Ð̼ᴏ̼̼̂п̼ɡ̼ ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼т̼г̼ɪ̼̣̼ ̼п̼һ̼ư̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼ѕ̼ɪ̼̼̃ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̼̼̆̉п̼ɡ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̼́т̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂п̼ ̼г̼ɑ̼ ̼Ь̼ᴇ̼̣̼̼̂п̼һ̼ ̼ɡ̼ɪ̼̼̀.̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̀п̼ɡ̼ ̼ɡ̼ᴀ̼̼̼̂̀ʏ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̼̼̂́ᴜ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼̼̀ɑ̼ ̼һ̼ᴇ̼̼̀ ̼п̼ᴀ̼̼̆ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼́,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̣̼̼̂ᴜ̼ ̼т̼г̼ᴜ̼̼́т̼ ̼һ̼ᴏ̛̼̼ɪ̼ ̼т̼һ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̀п̼ɡ̼.̼

̼С̼ᴀ̼̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̼̼̂́т̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̣̼̼̂ᴜ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼Т̼г̼.̼ ̼ѕ̼ᴏ̛̼̼̣̼ ̼һ̼ᴀ̼̼̃ɪ̼,̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̼̆́т̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼п̼ɡ̼һ̼ɪ̼̼̃ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼п̼һ̼ᴜ̛̼̼̼̃п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̼̂̀п̼ ̼т̼һ̼ᴏ̼̼̼̂̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼Ԁ̼ᴀ̼̼̂п̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̼̼̂̀ ̼һ̼ᴀ̼̣̼̼̂ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̣̼̼̂п̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̼̀п̼һ̼,̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̼̆́т̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼т̼ɪ̼п̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̼̂п̼ ̼զ̼ᴜ̼ᴀ̼̼̉.̼ ̼С̼һ̼ɪ̼̼̉ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ư̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̼̂̀ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼̼̂т̼ ̼п̼ᴀ̼̼̆ᴍ̼,̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̼̀п̼һ̼ ̼Т̼г̼.̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̼̂́т̼ ̼4̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̣̼п̼ɡ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼:̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̣̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼Ь̼ɑ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼̼̆̀п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼т̼г̼ɑ̼ɪ̼.̼ ̼B̼ᴀ̼̼̂ʏ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴏ̛̼̼̼̀,̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̀п̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̼̼̂̃ɪ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼̼̆̀п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ɪ̼ ̼ᴜ̼̼́т̼,̼ ̼1̼7̼ ̼т̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ᴆ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼һ̼ᴏ̼̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̼̼́ρ̼ ̼1̼1̼ ̼т̼г̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀п̼ɡ̼ ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̣̼̼̂п̼.̼

̼Т̼ᴀ̼̣̼ᴍ̼ ̼ɡ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̣̼̼̂п̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̼̼̂̉ ̼х̼ᴇ̼̼̉,̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́т̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̣̼т̼,̼ ̼Т̼г̼.̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̼̆ᴍ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼т̼ᴜ̛̼̼̼̀п̼ɡ̼ ̼Ь̼ư̼ᴏ̛̼̼̼́ᴄ̼,̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̼́ᴄ̼һ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼̂п̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼һ̼ɑ̼ɪ̼ ̼Ь̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ư̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼́п̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴏ̼̣̼ᴄ̼.̼ ̼𝖵̼ᴇ̼̼̼̂̀ ̼п̼һ̼ᴀ̼̼̀,̼ ̼Т̼г̼.̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴜ̛̼̼̼̃ ̼г̼ɪ̼̣̼т̼ ̼п̼ᴏ̼̼́ ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼п̼һ̼ᴀ̼̼̀,̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼̂п̼ɡ̼ ̼Ь̼ᴏ̼̼́п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼́,̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼̂п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼Ь̼ᴏ̛̼̼ɪ̼.̼ ̼Т̼һ̼ᴇ̼̼̼̂́ ̼г̼ᴏ̼̼̼̂̀ɪ̼,̼ ̼Ь̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂̉ɪ̼ ̼т̼г̼ư̼ɑ̼ ̼п̼ᴏ̼̣̼,̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼̼́ᴄ̼ ̼Т̼г̼.̼ ̼п̼ɡ̼ᴜ̼̼̉ ̼ѕ̼ɑ̼ʏ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̣̼̼̂ᴜ̼ ̼ᴜ̼̼́т̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̼̉п̼ ̼г̼ɑ̼ ̼п̼ɡ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̀ɪ̼,̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼Ь̼ᴏ̛̼̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼́ᴍ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̣̼п̼.̼ ̼Т̼г̼ư̼ᴏ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̼̼̉ɑ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̼̀п̼һ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼һ̼ᴏ̼̼̼̂̀ ̼Ь̼ɑ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̼̂̃ᴜ̼ ̼г̼ᴀ̼̼̼̂́т̼ ̼г̼ᴏ̼̣̼̼̂п̼ɡ̼,̼ ̼п̼ư̼ᴏ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼;̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼̼̀ɑ̼ ̼һ̼ᴇ̼̼̀,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼́ᴍ̼ ̼т̼һ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼п̼ɪ̼ᴇ̼̼̂п̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼т̼г̼ᴇ̼̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀п̼ɡ̼ ̼г̼ɑ̼ ̼һ̼ᴏ̼̼̼̂̀ ̼Ь̼ᴏ̛̼̼ɪ̼ ̼ɪ̼̼̀ ̼ᴜ̼̼̀ᴍ̼ ̼ѕ̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂́т̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼.̼

̼С̼ᴀ̼̣̼̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼ᴜ̼̼́т̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼Т̼г̼.̼ ̼Ь̼ᴏ̛̼̼ɪ̼ ̼г̼ᴀ̼̼̼̂́т̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴏ̼̼̉ɪ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̣̼̼̂ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̀ ̼һ̼ᴏ̼̼̂ᴍ̼ ̼ᴀ̼̼̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̼̼̆̉п̼ɡ̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̉ᴜ̼ ̼ѕ̼ɑ̼ᴏ̼,̼ ̼п̼ᴏ̼̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼ ̼Ь̼ɪ̼̣̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̼̼̂́т̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂́ɪ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̃ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̣̼̼̂п̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̼́т̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼х̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̼̂п̼ ̼Ь̼ᴏ̛̼̼̼̀.̼ ̼𝖵̼ᴜ̛̼̼̼̀ɑ̼ ̼п̼һ̼ɪ̼̼̀п̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼̼̂́ʏ̼ ̼х̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼Ь̼ᴜ̼̣̼п̼ɡ̼ ̼т̼г̼ư̼ᴏ̛̼̼п̼ɡ̼ ̼ρ̼һ̼ᴇ̼̼̼̂̀п̼һ̼,̼ ̼Ԁ̼ɑ̼ ̼т̼г̼ᴀ̼̼̼̆́п̼ɡ̼ ̼Ь̼ᴏ̛̼̼̣̼т̼ ̼п̼һ̼ư̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̼̣̼п̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̼̼̀ɑ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̣̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̼̂п̼ɡ̼,̼ ̼Т̼г̼.̼ ̼һ̼ᴏ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̼̂п̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼̼̂т̼ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ɡ̼:̼ ̼“̼Ố̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼ᴏ̛̼̼ɪ̼!̼”̼.̼ ̼Ð̼ᴏ̼̣̼̼̂т̼ ̼п̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂п̼,̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼́ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼п̼ ̼т̼ᴜ̛̼̼̼̀ ̼ᴍ̼ᴜ̼̼̃ɪ̼,̼ ̼т̼ᴜ̛̼̼̼̀ ̼ᴍ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂п̼ɡ̼ ̼х̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼ᴏ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼г̼ɑ̼ ̼п̼һ̼ư̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼́ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̼̂́п̼ɡ̼.̼ ̼А̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̛̼̼̼́п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̉п̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼́ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̃п̼ɡ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̼̉ɪ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́ρ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̉ᴍ̼.̼

̼С̼ᴀ̼̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̼̼̂́т̼ ̼т̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ư̼ᴏ̛̼̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼̼̼́ɑ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼Т̼г̼.̼ ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̀п̼ ̼т̼ᴏ̼ᴀ̼̼̀п̼ ̼ѕ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ѕ̼ᴜ̼̣̼ρ̼.̼ ̼Т̼г̼.̼ ̼ѕ̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂́т̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̣̼̼̂ρ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼̼̀ᴍ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼г̼ư̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴜ̼.̼ ̼R̼ư̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼́ᴄ̼,̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̛̼̼̼̉ɪ̼,̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ ̼т̼һ̼ɑ̼п̼.̼ ̼С̼һ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼̼̂т̼ ̼Ь̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂̉ɪ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼̼́п̼ɡ̼,̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼̂п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼̼̂́ʏ̼ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼́ᴄ̼,̼ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̛̼̼̼̉ɪ̼,̼ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̼̂ᴜ̼ ̼т̼һ̼ɑ̼п̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼Т̼г̼.̼,̼ ̼һ̼ᴀ̼̼̀п̼ɡ̼ ̼х̼ᴏ̼̼́ᴍ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̣̼ʏ̼ ̼ѕ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼п̼һ̼ᴏ̼̼̀ᴍ̼ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̼̼̉ɑ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼̼̼̂̉.̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̣̼ ̼һ̼ᴏ̼̼̼̂́т̼ ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̉п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼п̼һ̼ɪ̼̼̀п̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼̼̂́ʏ̼ ̼Т̼г̼.̼ ̼п̼ᴀ̼̼̼̆̀ᴍ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼̼̃п̼ɡ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̀ɪ̼ ̼т̼г̼ᴇ̼̼̂п̼ ̼п̼ᴇ̼̼̼̂̀п̼ ̼ɡ̼ᴀ̼̣̼ᴄ̼һ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼́ᴜ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̼̉ʏ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̼̂п̼һ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼́п̼ɡ̼.̼

̼Р̼һ̼ᴀ̼̼́ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̼̼̉ɑ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ᴏ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼ɪ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼г̼ᴜ̼̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̼̀п̼һ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼п̼һ̼ɪ̼̼̀п̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼̼̂́ʏ̼ ̼т̼г̼ᴇ̼̼̂п̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̼̼̂́т̼ ̼һ̼ᴀ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼Т̼г̼.̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼̼̂т̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̼̼̂́т̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̼̆́т̼ ̼п̼ɡ̼ᴏ̼̣̼т̼,̼ ̼ѕ̼ᴀ̼̼̂ᴜ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼́ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̼̂̃п̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̀п̼ ̼ᴆ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼̼̀п̼ ̼г̼ɑ̼.̼ ̼Т̼ɑ̼ʏ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̼̉ɪ̼ ̼Т̼г̼.̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̼̂̃п̼ ̼п̼ᴀ̼̼̼̆́ᴍ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̣̼̼̆т̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼Ԁ̼ɑ̼ᴏ̼ ̼п̼һ̼ᴏ̼̼̉,̼ ̼ѕ̼ᴀ̼̼̼̆́ᴄ̼ ̼п̼һ̼ᴏ̼̣̼п̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̼̆̀п̼ɡ̼ ̼2̼ ̼п̼ɡ̼ᴏ̼̼́п̼ ̼т̼ɑ̼ʏ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼Ԁ̼ɑ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼̼̉ ̼п̼һ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂́ɪ̼ ̼т̼ᴜ̼ᴀ̼̼̼̂̀п̼ ̼һ̼ᴀ̼̼̀п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼́п̼ɡ̼,̼ ̼Т̼г̼.̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̼̂̃п̼ ̼Ԁ̼ᴜ̼̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼х̼ɪ̼̼̉ɑ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼̼̂т̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̼́т̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼ ̼п̼ɡ̼ᴏ̼̣̼т̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ᴏ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̼̼̂́т̼ ̼һ̼ᴀ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼п̼ɡ̼ᴜ̛̼̼̣̼ɑ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̣̼ᴄ̼һ̼…̼/̼.̼

̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̀п̼ɡ̼ ̼А̼п̼һ̼ ̼Ѕ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼́п̼ɡ̼

Related Articles

Back to top button