Thời Sựtin covidtin nóng

T͙P͙ ͙H͙C͙M͙ ͙ư͙ớ͙c͙

D̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼C̼M̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼T̼P̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼“̼t̼h̼ử̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼l̼ớ̼n̼”̼.̼F̼0̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼“̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼è̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼”̼

V̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼8̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼F̼0̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼F̼0̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼:̼ ̼“̼T̼ỉ̼ ̼l̼ệ̼ ̼F̼0̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼5̼3̼%̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼,̼ ̼

t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼4̼1̼%̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼ỉ̼ ̼l̼ệ̼ ̼F̼0̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼0̼%̼”̼.̼

(Ảnh minh họa)

T̼h̼e̼o̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼C̼.̼O̼.̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼7̼/̼8̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼F̼0̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼8̼ ̼(̼8̼5̼%̼)̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼ ̼(̼8̼0̼%̼)̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼ ̼(̼6̼8̼%̼)̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼3̼,̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼…̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼:̼ ̼“̼H̼ơ̼n̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼è̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼C̼.̼o̼.̼v̼.̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼á̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼.̼

(Ảnh minh họa)

Mỗi ngày hơn 200-300 ca t.ử v.ong, các nhà đòn quá tải, không biết tương lai ra sao?

Ông Nên cho biết cứ 24 giờ trôi qua, thành phố trung bình có 240 người t.ử v.o.n.g do C.o.v.i.d-19, có hàng trăm người bệnh nặng phải thở ô xy, hàng ngàn ca nặng phải hồi sức và hàng ngàn người đang muốn rời thành phố vì nhiều lý do, như sức chịu đựng có hạn, cuộc sống thiếu thốn trăm bề, không biết tương lai ra sao.

Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa tại quận Bình Tân dường như quá tải và hiện chỉ nhận hỏa táng những người dân t.ử v.ong vì C.O.V.I.D-19.

Quân đội sẽ lo khâm liệm, đưa người mất vì C.O.VID-19 đi hỏa táng khi nhà đòn quá tải. (Ảnh chụp màn hình)

Theo Tuổi Trẻ, Trung tá Nguyễn Xuân Truyền – phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự quận Bình Tân, cho biết:

“Công suất của trung tâm khoảng 200 ca mỗi ngày nhưng số ca tử vong cao hơn, nên dẫn tới trường hợp việc hỏa táng chậm trễ đôi chút”.

Trung tá Truyền nói thêm: “Bình quân mỗi ngày có khoảng 85 xe chở 395 áo quan chờ thiêu đến Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa. Áp lực tại khu vực hiện rất lớn,”

Điều này có nghĩa là với trường hợp t.ử v.ong vì C.o.vid-19 nhưng các dịch vụ mai táng (nhà đòn) quá tải không nhận thì lực lượng quân đội thuộc ban chỉ huy quân sự các quận huyện sẽ lo công tác khâm liệm và đưa đi hỏa táng.

Được biết lực lượng công nhân tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân TPHCM là khoảng 70 người và phân ca hoạt động 24/24.

Mỗi chiếc bàn ghi tên mỗi quận và để tro cốt người mất. (Ảnh chụp màn hỉnh TTO)

Thực trạng quá tải kể trên có thể là nguyên nhân đã dẫn đến việc người ta đưa thi thể F0 ra ngoài địa bàn TP để hỏa táng. Và vụ việc một tài xế xe tải ‘luồng xanh’ trong khoảng thời gian chưa đầy một ngày đã vận chuyển ra khỏi TP HCM 46 thi thể, trong đó có 41 thi thể nhiễm C.o.v.id-19 về Bến Tre để “hỏa táng trái phép”.

Theo thông tin điều tra ban đầu xác định tài xế xe tải chở 41 thi thể F0 về Bến Tre hỏa táng lấy thi thể từ các nhà đòn: “Các nhà đòn này được các bệnh viện điều trị bệnh nhân C.O.V.I.D-19 tại TP.HCM thuê để lo mai táng cho bệnh nhân tử vong.

Tuy nhiên do không xử lý kịp nên các nhà đòn chuyển tài xế chở thi thể người bệnh về Bến Tre để hỏa táng”.

TP HCM dẫn đầu về số ca tử vong trên toàn quốc, F0 thực tế có thể cao gấp 4-5 lần

Vào tuần trước, VTC có phóng sự mô tả Bộ Y tế Việt Nam ước tính ca mắc C.o.v.d-19 tại TPHCM có thể cao gấp 4-5 lần so với ghi nhận thực tế.Bên cạnh đó, nhiều nhận xét cho rằng, việc thống kê con số t.ử v.ong tại

Việt Nam luôn bị “né tránh” trong những tường thuật trên truyền thông nhà nước khi các số ca t.ử v.ong nhiều và tăng nhanh. Do đó, nhiều người sẽ giật mình, hoặc không tin, hoặc hoài ghi con số hơn 6.400 ca t.ử v.o.ng tại Việt Nam là không tin cậy. (số t.ử v.ong ghi nhận đến hết ngày 17/8 trên Bộ Y tế)

Trang Luật khoa Tạp chí bình luận trong bài cuối tuần qua: “Nếu theo dõi thông tin về diễn biến dịch C.OV.I.D-19 trên các bản tin hàng ngày của VTV trong suốt đợt dịch vừa qua, bạn sẽ thường xuyên được cập nhật thông tin về số ca nhiễm mới, số liều vaccine đã được tiêm, và số bệnh nhân đã khỏi bệnh. Duy chỉ có một thông tin bạn sẽ không bao giờ được nghe: số người t.ử v.o.ng,”.

Nếu chịu khó tìm tòi kỹ hơn một chút, bạn sẽ thấy con số này ở phần thống kê số liệu và lẩn khuất trong các bản tin chi tiết hơn. Phần lớn các tờ báo tuân theo format đưa tin này, đặt con số t.ử v.ong đâu đó ở giữa bản tin. Rất hiếm hoi mới nhìn thấy con số t.ử v.ong xuất hiện trên tít báo, chỉ hiếm hoi trên TPO hoặc PLO.

(Ảnh chụp màn hình)

Nếu xếp hạng dựa trên số người chết vì C.O.V.ID-19 trong vòng bảy ngày, Việt Nam đứng thứ 9 trên toàn cầu và thứ 4 trong khu vực châu Á, theo số liệu của Wordometer tính đến ngày 13/8.

Một cách chính thức, tỷ lệ tử vong trên số ca nhiễm và tỷ lệ t.ử v.o.ng trên 100.000 dân là những chỉ số được dùng để đánh giá mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh tại một quốc gia.

(Ảnh chụp màn hình)

Hai chỉ số này của Việt Nam đều đang thuộc hàng cao trên thế giới. Cụ thể, tỷ lệ t.ử v.ong trên số ca nhiễm hiện nay xấp xỉ 2% (cứ 100 người nhiễm thì có 2 người c.hết), xếp thứ 11 trên toàn cầu.

Tỷ lệ t.ử. v.ong trên 100 nghìn dân là 4,99 (cứ 100 nghìn người thì có 5 người c.hết vì C.O.VI.D-19), nằm trong top 20 của thế giới.

(Ảnh chụp màn hình

Chúng cho thấy hệ thống y tế của Việt Nam đang quá tải.Ông Đỗ D,ũng nói trong chương trình của trang Nửa Vòng Trái Đất mới đây chia sẻ: “Người ta có thể nói là không giấu [số t.ử v.ong], nhưng không để trên trang nhất các báo, phải lần vào trong mấy lớp mới tìm ra thì kiểu để mà không thấy thì cũng chẳng khác gì là giấu”.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button